Vanusepiirangud

Vanusepiirangud, rahvusvahelise terminiga ratings,  on kehtestatud eesmärgiga takistada lastel ja noortel nägemast nende vanusele sobimatuid filme ning aidata lapsevanematel orienteeruda kinode filmivalikus. 

Sarnane süsteem on kasutusel pea kõikjal maailmas. Osades riikides määravad vanusepiiranguid ametlikud hindamiskomisjonid, paljudes maades, nagu ka Eestis, aga filmilevitajad. Eestis reguleerib nimetatud valdkonda ka EV Lastekaitse seadus.

 
   PERE
Perefilm
Sobib vaatamiseks kõige väiksematele kinosõpradele
   L
Lubatud kõigile
Sobib vaatamiseks igas vanuses filmisõpradele, ehk siis käesolev film kedagi millegagi solvata, shokeerida ega hirmutada ei tohiks
   MS6
Alla 6 a. mittesoovitatav
Tegelikult täitsa perefilm, aga selles võib esineda hetki, mis pisemaid ehmatada võivad
   MS12
Alla 12 a. mittesoovitatav
Filmis võib esineda stseene, mis pole sobilikud alla 12-aastastele
   K-12
Alla 12 a. keelatud
Filmis esineb sellist keelekasutust ja/või vägivaldseid stseene, mis muudavad selle alla 12-aastastele vaatajatele sobimatuks. Täiskasvanud saatjaga lubatud.
   K-14
Alla 14 a. keelatud
Filmis esineb sellist keelekasutust, ohtralt paljast pinda ja/või jõhkraid vägivaldseid stseene, mis muudavad selle alla 14-aastastele vaatajatele sobimatuks. Täiskasvanud saatjaga lubatud.
   K-16
Alla 16 a. keelatud
Filmis esineb niivõrd karmi keelekasutust, julgeid seksistseene ja/või sedavõrd räiget vägivalda, mis muudab selle alla 16-aastastele vaatajatele täiesti sobimatuks. Täiskasvanud saatjaga lubatud.
 
 

Dokumendi esitamise nõue

Vanusepiirangutest kinnipidamise jälgimisel on kinodel õigus vanust tõendavat dokumenti nõuda nii piletiostul kui saali sisenemisel.  Dokumendi puudumisel on kinol õigus saali sisenemine keelata.
 

Vanusepiirangute valikust

Suur osa Forum Cinemas OÜ poolt levitatavatest filmidest on Ameerika Ühendriikide filmikompaniide toodang, millele on enne Eesti filmilevisse jõudmist juba omistatud piirangud komitee poolt nimega Film Rating Board of Classification and Rating Administration.  Ameerika Ühendriikides tegutsev komitee koosneb lastevanematest, kes otsuse langetamisel püüavad määrata sellise piirangu, millega enamik lapsevanemaid nõustuksid.  Soovituslikud vanusepiirangud on ka pea kõikide teiste riikide filmitoodangul, mida Forum Cinemas Eestis levitab ning linastab.
 
Piirangute määramise standardid on riigiti erinevad, samuti nagu ka regulatsioon nende rakendamise osas. Vanusepiirangute määramisel võetakse Eestis arvesse linateose üldist temaatikat, seda, mil määral kujutatakse filmis vägivalda ja seksi, alastistseene, narkootiliste ainete tarbimist  ning milline on keelekasutus.
 
Forum Cinemas poolt levitatavatele filmidele omistatud vanusepiirangud on kahte tüüpi:  hoiatavad ning keelavad.  Hoiatavad piirangud on oma olemuselt soovituslikud, mille puhul lõplik otsus jääb lapsevanemale. Keelatud filmide puhul rakendab Forum Cinemas piiranguid lapsevanema nõusolekust/kooskõlastusest sõltumatult.
 

Keeldude rakendamise põhjustest

Oma kogemuste põhjal teame hästi, et kinokülastajate hulgas on lapsevanemaid, kes ei nõustu kino vanusepiirangutega ning on arvamusel, et neil peaks olema õigus ise otsustada, mida oma lastele näidata.  Forum Cinemas jääb selles osas eriarvamusele mitmel põhjusel.
 
Esiteks seetõttu, et oleme kõiki meie kinodes linastuvaid filme algusest lõpuni näinud ja oskame seetõttu objektiivsemalt hinnata, mis antud linateoses lastele ja noortele sobimatu  on.  Omame ka ülevaadet antud linateose vanusepiirangutest teistes maailma riikides.  Peame vajalikuks siinkohal lisada, et me ei pea end ei puritaanlasteks ega paranoilisteks moraalijüngriteks ning sageli on meie vanusepiirangud leebemad kui, näiteks, Ameerika Ühendiriikides ja Lääne-Euroopas.
 
Teiseks oleme seisukohal, et kanname vastutust ühiskonna ees selle osas, milliseid filme lastel ja noortel vaadata võimaldame.  Vahelesekkumise eesmärgiks on vähendada meedia vägivalla ulatust ja mõju eelkõige kõrge riskiga sihtgruppidele.  On küllaldaselt tõendeid, et vägivalla kujutamine televisioonis, kinos ning arvutimängudes omab arvestatavat lühiajalist mõju kutsudes esile agressiivset või võimalikku antisotsiaalset käitumist.  Kõige tundlikum grupp on just lapsed ja noored, kellel on suurem kalduvus identifitseerida end agressiivsete kangelastega ning kelle poolt toimepandud kuritegude puhul võib leida arvukaid juhtumeid meedias või filmides nähtu imiteerimisest.
 
Mõistagi anname endale aru, et lastele jääb siiski võimalus keelatud filme näha - kasvõi oma kodus.  See, mis toimub koduseinte vahel, jääb aga lapsevanemate südametunnistusele.  Kindlasti on ka selliseid vanemaid, kes lubavad oma alaealistel lastel tarbida alkoholi ja suitsetada - see ei tähenda veel seda, et riik peaks langetama vanusepiiranguid nende toodete müügile.
 
Me toetume oma seisukohas ka seadusele - Eesti Vabariigi Lastekaitse seaduse §48 (2) keelab lastele demonstreerida filme, mis õhutavad julmust ja vägivalda. Seetõttu jääme seisukohale, et vanusepiirangud on asjakohased ja õigustatud ning kinol on vahelesekkumiseks õigus.
In a Violent Nature