Forum Cinemas OÜ reisimängu reeglid ja tingimused 

1. Üldine
Tarbijamängu korraldaja on Forum Cinemas OÜ, registrikood 10193098, aadress Hobujaama 5, Tallinn, 10151, e-post info@forumcinemas.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. Reisimängu tingimused
Reisimängus osalemise tingimuseks on Kinoklubi liikmelisus

Reisimängus osalevad kõik kinoklubi liikmed, kes on reisimängu perioodil käinud Forum Cinemas kinodes filmi vaatamas. 

Reisimängu periood: 

1. periood: 01.06.2019-31.08.2019

- Esimene reis – Puhkus kahele Dubais!
- Reisi kestus 7 päeva
- Reis toimub ajavahemikus 15.01-15.02.2020
- Reis on kahele inimesele
- Reisi ei saa rahaks välja vahetada
- Reisi sertifikaati väljastame hiljemalt 30.08.2019. Sertifikaadi annab Forum Cinemas reisipaketi võitnud kinokülastajale. Reisi võitnud isik lepib TEZ Touriga (kontaktisik: Svetlana Vertjanova, tel. 6235 777, email svetlana@teztour.ee) ise kokku kõik reisiga seonduva. Reisisertifikaati omanikul on õigus täiendava summa eest osta Reisifirmast lisateenuseid. 
- Võitja peab olema vähemalt 18-aastane. Võitja ise vastutab oma reisidokumentide ja kindlustuse olemasolu eest.

2. periood: 01.09.2019-30.11.2019

Iga ostetud pilet annab Kinoklubilisele lisahääle.

Reisimängus osalevad üksnes eraisikud. Tarbijamängus ei osale Tarbijamängu korraldamisega seotud isikud ja Korraldaja personal.

3. Reisimängu tulemustest teavitamine ja auhinna väljaandmine
Reisimängu võitja loositakse välja juhuslikkuse alusel kõikide osalejate vahel, kes on täitnud reisimängu tingimused.

Reisimängu võitjatega võtab Korraldaja ühendust reisimängu perioodi lõppemisele järgneva 5 tööpäeva jooksul, et teavitada personaalselt reisimängu võitmisest, sõltuvalt reisimängu toimumiskohast, kas:

Telefoni teel;
E-maili teel; või
Korraldaja hallatavate sotsiaalmeedia kontode vahendusel:
Facebook’i lehed:
https://www.facebook.com/kinoklubi/;
https://www.facebook.com/KinoEkraan/;
https://www.facebook.com/cocacolaplaza/;
https://www.facebook.com/alecoqsviit/;
https://www.facebook.com/ViljandiKino/; 
Instagram’i leht:
https://www.instagram.com/kinoklubi/;
Twitter’i leht:
https://twitter.com/Kinoklubi;
YouTube’i kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCBtH2s9bvR7AEemuTTbe0tw/featured.
Kui reisimängu võitjaga ei ole Korraldajast sõltumatul põhjusel võimalik ühendust saada reisimängu perioodi lõppemisele järgneva 5 tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata ja loosida reisimängus osalejate seast teine võitja.

Pärast reisimängu perioodi lõppemist ja võitjaga ühendust võtmist, saab osaleja auhinna kätte Korraldajaga kokkulepitud kino kassast tööpäeva jooksul alates reisimängu perioodi lõppkuupäevast, kui reisimängu Reeglites ei ole sätestatud teisiti.

Kui reisimäng toimub Korraldaja sündmusel, siis saab osaleja auhinna kätte kohe pärast võitja välja kuulutamist.

Korraldaja määratleb reisimängu Reeglites auhinna ja selle väärtuse. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas ega vahetata teiste toodete või teenuste vastu, välja arvatud juhul, kui Korraldaja asendab auhinna samaväärse toote või teenusega.  

Auhinna väljaandmisel võib Korraldaja paluda esitada isikut tõendava dokumendi või muid isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid andmeid.

4. Isikuandmete töötlemine
Reisimängus osalemiseks avaldad Korraldajale oma isikuandmeid. Korraldaja võib küsida sinu nõusolekut sinu nime avalikustamiseks Reisimängu võidu puhul. Rohkem informatsiooni Korraldaja poolt töödeldavatest isikuandmetest ja enda õigustest saad Forum Cinemas OÜ üldisest privaatsusteavitusest: https://www.forumcinemas.ee/Cinemas/Rules/privacy_company/. 

5. Lõppsätted
Korraldajal on õigus muuta või täpsustada reisimängu reegleid teavitades sellest Veebilehel ja/või Korraldaja hallatavatel sotsiaalmeedia kontodel.

Korraldaja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb reisimängus osaleja poolt reisimängu üldtingimuste või reeglite mitte täitmisest, nende rikkumisest või valeandmete esitamisest. Korraldaja vastutab tekkinud kahjude eest juhul, kui see tuleneb Korraldaja raskest hooletusest või tahtlusest.

Reisimängu korraldajal on õigus lõpetada reisimäng ja jätta auhind välja andmata vääramatu jõu, reisimängu reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise puhul, teavitades sellest reisimängus osalejaid Veebilehe vahendusel.

Kõik reisimängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Küsimused ja pretensioonid seonduvalt reisimänguga palume edastada kirjalikult käesolevate üldtingimuste esimeses jaotises viidatud kontaktandmete vahendusel.