Forum Cinemas Kinoklubi lojaalsusprogrammi tingimused koos privaatsusteavitusega

Tingimused kehtivad alates 25.05.2018.
 

1. LEPINGU SISU

Käesolevas dokumendis sisalduvad Forum Cinemas AS, registrikoodiga 10193098, aadress Hobujaama 5, 10151 Tallinn, (edaspidi: Forum Cinemas) kinode lojaalsusprogrammi Forum Cinemas Kinoklubi (edaspidi: Kinoklubi) liikmetele kehtivad üldtingimused (edaspidi: Leping). Forum Cinemas, vastutab Kinoklubi lojaalsusprogrammi eest ja on kõigi Kinoklubi liikmete isikuandmete suhtes vastutav töötleja. Forum Cinemas jätab endale õiguse muuta igal ajal lojaalsusprogrammi nime ja tingimusi. Sisuliste ja Sind mõjutavate muudatuste korral teavitab Forum Cinemas Kinoklubi liikmeid muudatustest eelnevalt ette.

Kinoklubi ning isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste korral kasuta Forum Cinemas’ega ühenduse võtmiseks järgnevat kontaktaadressi: isikuandmed@forumcinemas.ee
 

2. TAUST

Kinoklubi eesmärk on anda kliendisuhtes lisaväärtust Sulle, kui Forum Cinemas’e kliendile ning Kinoklubi liikmele, (edaspidi: „Sina“, „Sulle“, k.a. muud kasutatud käänded, „klient“) ja Forum Cinemas’ele. Kinoklubiga liitumisel hakkad saama kliendile mõeldud soodustusi, nagu allahindlused ja eripakkumised, mis on välja toodud Forum Cinemas veebilehel www.forumcinemas.ee/new_club
 

3. LIITUMINE

 • Kinoklubiga liitumiseks tuleb Forum Cinemas koduleheküljel, mobiilirakenduses või kinos paberkandjal täita vastav ankeet.
 • Kinoklubiga saavad liituda vähemalt 13-aastased isikud ning liitumine on tasuta.
 • Kinoklubi liikmelisus kestab nii kaua kuni see lõpetatakse vastavalt punktis 10 kirjeldatule


4. LIIKMELISUS

Kinoklubi liikmed jagunevad vastavalt kinokülastuste arvule nelja erineva staatusega gruppi:

 • Klubiline
 • Fänn
 • Spets
 • Guru

Liikmestaatuse aluseks on arvestamise päevale eelneva aasta jooksul Forum Cinemas’e kinodes näidatud filmidele ostetud piletite arv. Fänni, Spetsi ja Guru staatus kehtib 1 aasta alates selle saamisest sõltumata sama aasta jooksul ostetud piletite arvust.

Täpsemalt saad tutvuda Kinoklubi liikmetele mõeldud pakkumistega siin: www.forumcinemas.ee/new_club
 

4.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Käesoleva Lepingu tingimustega nõustumisel sõlmid lepingu Forum Cinemas’ega, et liituda Kinoklubiga. Vastavalt Lepingule on Forum Cinemas’el õigus töödelda Sinu isikuandmeid Lepingus sätestatud viisidel ning eesmärkidel – lepingu täimiseks ning sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks.  Vastavalt Kinoklubi liikmelisusele, sellest tulenevatele soodustustele ning pakkumistele, töötleb Forum Cinemas Sinu kinokülastus- ning ostuandmeid Kinoklubi liikmetele mõeldud soodustuste pakkumiseks ning haldamiseks, samuti Sulle kinopiletite ja muu vajaliku saatmiseks e-posti aadressile (või Sinu informeerimiseks telefoni teel), juhul, kui Sa oled seda taotlenud või kui see puudutab olulisi muudatusi Sinu poolt ostetud tootes või teenuses või Lepingus endas.

Mistahes ostu sooritamisel Forum Cinemas poolt opereeritavates kinodes, juhul, kui Sa oled ennast Kinoklubi liikmena autentinud, toimub Sinu ning Forum Cinemas vahel ka ostu-müügi lepingu sõlmimine, mille käigus toimub ka makseinfo töötlemine.

Teatud isikuandmete töötlemiseks on Sul võimalik anda Forum Cinemas’ele nõusolek – eelnev puudutab Sinu kontaktandmete kasutamist otseturunduslikel eesmärkidel ning kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks.

Rahulolu-uuringutes osalemise jaoks, sealhulgas osalemiskutsete väljasaatmise jaoks, ning selle tulemusena saadud info analüüsiks töötleme Sinu teatud isikuandmed, sealhulgas Sinu viimati vaadatud filmi andmed, et saata Sulle teavitus rahuolu-uuringus osalemise võimaluse kohta ning Sinu sisendinfot täiendavalt analüüsida. Nagu eelnevas lõigus mainitud, ei ole Sul kohustust uuringus osaleda. Eelnimetatud isikuandmete töötlemine toimub Forum Cinemas’e õigustatud huvi alusel – Forum Cinemas’e õigustatud huvi sisuks on parandada Forum Cinemas’e arusaama Sinu vajadustest ning eelistustest, et osutada paremaid teenuseid ja teha Forum Cinemas’e poolt pakutavad teenused ja tooted veelgi kättesaadavamaks. Eelneva jaoks on tarvis aga Sinu tagasisidet.

Forum Cinemas langetab Sinu kohta kogutud isikuandmete põhjal ka automaatseid otsuseid – eelnevalt nimetatud töötlemine toimub Forum Cinemas’e õigustatud huvi alusel. Eelnevalt mainitud õigustatud huvi keskmeks on Sinule Sinu huvidele vastavate paremate toodete pakkumine ning teenuste osutamine. Forum Cinemas loob Sinu ostuajaloo põhjal endale Sinu kliendiprofiili (koondades infot Sinu poolt tarbitud toodete kohta, tehes selle pinnalt järeldusi), mille kohaselt saadetakse Sinule, Sinu eelneval nõusolekul, pakkumisi ning meeldetuletusi meie teenuste ja toodete kohta, mis võiksid Sulle meeldida. Seeläbi proovib Forum Cinemas vähendada Sinule ebahuvitava ning kasutu reklaami saatmist. Forum Cinemas ei kasuta automaatsete otsuste tegemisel mistahes muid andmeid kui neid, mida Sa oled meie toodete ja teenuste tarbimise läbi endast maha jätnud.

Täpsemalt saad isikuandmete töötlemisega seotud infoga tutvuda käesoleva Lepingu 7. peatükis.
 

4.2. Autentimisvahendid

Kinoklubi liikme soodustuste ning pakkumiste tarbimiseks on vajalik Sinu autentimine ostude eelselt või ostude sooritamisele ajal. Autentimiseks on vajalik ühe all pool mainitud kaardi olemasolu. Forum Cinemas töötleb Lepingu alusel nende ostudega seotud andmeid, mis tehakse ühe või mitme kaardiga, mille oled registreerinud ja sidunud oma Kinoklubi kontoga. Kinoklubi lubab igale kontole registreerida maksimaalselt 2 erinevat kaarti. Võimalikud kaardid on järgmised:

 • ID-kaart: identifitseerimistunnus on kogu isikukood, kust eraldi kasutame sünniaega ja sugu.
 • Kinoklubi kaart: identifitseerimistunnus on number, mis on prinditud Kinoklubi kaardile.

Eelnev autentimist puudutav informatsioon kohaldub, kui ostad meie teenuseid või tooteid olles Forum Cinemas kinodes füüsiliselt kohal. Veebis autentimiseks on kasutatav Sinu enda poolt määratud kasutajanimi ning parool/ja või ID-kaarti, mis on seotud Sinu isikuga. Loomulikult on Sul Kinoklubi liikmena sooritada ka autentimata oste, kuid sellisel juhul ei registreerita neid oste Sinu Kinoklubi konto alla, mistõttu loetakse, et need ostud on sooritatud mitte Kinoklubi liikme poolt.
 

4.3. Küpsised

Forum Cinemas koduleht kasutab kasutajakogemuse parandamiseks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks Sind tuntakse ära veebilehele tagasipöördumisel ja Sulle kuvatakse seeläbi Sulle olulist sisu.

Täpsem informatsioon küpsiste kohta on kättesaadav meie üldises privaatsusteavituses, millele saad ligi siin: www.forumcinemas.ee/cookies
 

4.4. Kinoklubist välja astumine

Sul on igal ajal õigus lõpetada oma Kinoklubi liikmelisus, saates sellekohase avalduse e-posti aadressile kinoklubi@forumcinemas.ee. Eelneval juhul lõppevad ka kõik Sinu kui Kinoklubi liikme õigused.
 

5. LOJAALSUSPROGRAMMI EELISED

Kinoklubi kui lojaalsusprogrammi eelised ja soodustused on järgmised:

 • Liikmelisusest tulenevad allahindlused
 • Elektroonilised templid, mida kogutakse tasuta toodete saamise eesmärgil
 • Elektroonilised vautšerid ja kinkepiletid, mis kaasnevad tasuta tootega
 • Partnerite eripakkumised
 • Loosimised
 • Erikampaaniad
   

5.1. Liikmelisusest tulenevad allahindlused

Klubiliikmel on oma isiku tuvastamise järel õigus osa saada kõigist vastava staatusega Kinoklubi liikmetele kehtivatest eripakkumistest, soodustustest ning eriõigustest Forum Cinemas kinodes ja kodulehel. Eripakkumised ning soodustused kehtivad kinodes ainult Klubikaardi või ID-kaardi esitamisel enne ostutehingu sooritamist. Kodulehel peab Klubiliige end selleks kasutajanime ning salasõna abil sisse logima.

Infot kehtivate sooduspakkumiste kohta saab koduleheküljelt www.forumcinemas.ee/new_club ning kinodest. Allahindlused võivad aja jooksul muutuda.
 

5.2. Elektroonilised templid

Kinoklubi teeb määratud toodetele eripakkumisi, mille raames saab kindlaksmääratud arvu tooteid ostnud klient ühe toote tasuta või soodustusega. Elektrooniline tempel tekib lojaalsusprogrammi iga määratud eripakkumisega toote ostmisel. Kui tooteid on ostetud määratud arv, moodustub templitest elektrooniline vautšer, mis võimaldab ühe toote saada tasuta või soodsamalt. Kinoklubi loendab elektroonilisi templeid ja elektroonilisi vautšereid automaatselt. Ülevaate templeid koguvatest toodetest leiate Kinoklubi veebilehelt www.forumcinemas.ee/new_club

Elektroonilised templid aeguvad 3. aasta jooksul alates vastava templi tekkimisest ning, elektroonilistel vautšeritel on piiratud kehtivusaeg, millega saad lähemalt tutvuda siin: www.forumcinemas.ee/new_club
 

5.3. Elektroonilised vautšer ja kinkepiletid

Elektrooniline vautšer või kinkepilet on elektrooniline sooduskupong, mis annab Sulle kui Kinoklubi liikmele õiguse saada Forum Cinemas’e poolt määratud toode tasuta või soodustusega. Elektroonilist vautšerit või kinkepiletit saab kasutada üks kord ning kõigil vautšeritele ja kinkepiletitel on aegumiskuupäev.

Vautšereid ja kinkepileteid haldab Forum Cinemas, kes saab teavet selle kohta, millal ja kus vautšerit või kinkepiletit kasutatakse. Kliendid saavad juurdepääsu samale teabele, kui logivad sisse oma Kinoklubi kontole.
 

5.4. Eripakkumine

Eripakkumine on piiratud pakkumine valitud Kinoklubi liikmele. Selleks võib olla lisaallahindlus, kingitus, lisatoode või muu pakkumine.
 

5.5. Vääramatu jõud

Kui seoses Kinoklubi lojaalsusprogrammiga peaks tekkima erakorraline olukord, mis ei allu Forum Cinemas’e kontrollile ja mis muudab Forum Cinemas’el väga raskeks või võimatuks käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmise Kinoklubi liikmete ees, peatuvad Forum Cinemase kohustused selle olukorra kestmise ajaks. Pärast vääramatu jõu olukorra lahenemist teeb Forum Cinemas kõik mõistlikud jõupingutused, et taastada või tagada kõik õigused, mis oleksid olnud tagatud, kui seda olukorda ei oleks esinenud.
 

5.6. Kaebused

Mistahes kaebuse tekkimisel on Sul võimalus võtta Forum Cinemas’ega ühendust, kirjutades e-posti aadressile: kinoklubi@forumcinemas.ee. Juhul, kui kaebus on seotud sooritatud ostu või tarbitud teenusega, siis võib Forum Cinemas paluda kaebuse lahendamiseks kliendilt ostutšeki või panga maksekinnituse esitamist, kui asjaomaseid andmeid ei ole muul viisil võimalik leida.
 

6. KOMMUNIKATSIOON

6.1. Kinoklubi suhtluskanalid

Forum Cinemas suhtleb Kinoklubi liikmetega otse peamiselt neljal juhul:

 • Konto avamise kinnituseks on e-kiri. Vajadusel saadetakse meeldetuletusi;
 • Kinoklubi info, sealhulgas üldine kommunikatsioon, kampaaniateavitused, personaalsed teavitused ja lisapakkumised vastavalt ostukäitumisele (eeldab Sinu eelnevat nõusolekut).
 • Sündmuste või eriolukordade puhul saadetavad teavitused.

Aeg-ajalt võib Forum Cinemas edastada teateid väliste sotsiaalmeediakanalite, nagu Facebook ja Instragram, jms kaudu. Nende teenuste kasutamine ei ole reguleeritud Lepinguga, vaid vastava sotsiaalmeediakanali tingimustega.
 

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1. Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

Forum Cinemas töötleb kliendi isikuandmeid Lepingu punktis 4.1 toodud õiguslikel alustel ning järgnevatel eesmärkidel:

 • Isiku Kinoklubi liikmeks registreerimiseks, registreerimisega seonduvate toimingute tegemiseks, kliendiga ühenduse võtmiseks ning kliendi poolse kontakti korral kliendi identifitseerimiseks. Kasutatavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, kasutajanimi, tingimuste aktsepteerimise fakt. Õiguslik alus: Lepingu sõlmimine ning täitmine;
 • Isikuga ühenduse võtmiseks juhul, kui kõigi eelnevas punktis antud kontaktandmete kasutamine ei ole tulemust andud. Kasutatavad isikuandmed (vabatahtlikult esitatavad andmed): aadress, postindeks, linn, maakond, riik, suhtluskeel. Õiguslik alus: lepingu sõlmimine ning täitmine;
 • Lepingust tulenevate soodustuste pakkumiseks ning konkreetse kliendiga sidumiseks. Kasutatavad isikuandmed: kliendi eesnimi, perekonnanimi, isikukood, vautšerid ning nendega seotud info (sealhulgas elektroonilised templid), tarbitud toodete ja ostude info (tarbitud toit, jook, filmid, millele on piletid ostetud). Õiguslik alus: Lepingute sõlmimine ning täitmine;
 • Automaatsete otsuste langetamiseks. Kasutatavad isikuandmed: tarbitud toodete ja ostude info (tarbitud toit, jook, filmid, millele on piletid ostetud), kliendi eesnimi, perekonnanimi, sugu, e-mail, telefon. Õiguslik alus: õigustatud huvi;
 • Üksikute ostu-müügi lepingute täitmine ehk piletite kohaletoimetamine ning broneeringuinfo saatmine. Kasutatavad isikuandmed: e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, kliendi eesnimi, perekonnanimi. Õiguslik alus: Lepingu sõlmimine ning täitmine;
 • Raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel. Kasutatavad isikuandmed: vastavalt raamatupidamise seaduses ning relevantsetes maksuseadustes sätestatule. Õiguslik alus: kohalduv seadusandlus;
 • Muudel seadustest tulenevatel kohustuste täitmiseks, näiteks täitmaks õiguskaitseasutuste korraldusi, taotlusi ning päringuid. Kasutatavad isikuandmed: sõltuvalt konkreetsest juhtumist. Õiguslik alus: kohalduv seadusandlus;
 • Rahulolu-uuringute korraldamise, haldamise ning tulemuste analüüsi eesmärgil, sh hõlmates edastamist Forum Cinemas’e koostööpartneritele. Kasutatavad isikuandmed: kliendi eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, viimati vaadatud film, rahulolu-uuringu läbiviimise tulemusena saadud informatsioon. Õiguslik alus: õigustatud huvi;
 • Rahulolu-uuringute tulemuste saamise eesmärgil, sh hõlmates edastamist Forum Cinemas’e koostööpartneritele. Kasutatavad isikuandmed: rahulolu-uuringu läbiviimise tulemusena saadud informatsioon. Õiguslik alus: kliendi nõusolek;
 • Otseturunduslikel eesmärkidel. Kasutatavad andmed: kliendi eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress, isikukood. Õiguslik alus: kliendi nõusolek.
   

7.2. Andmesubjekti õigused

Klient võib teostada oma andmesubjekti õigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväiteid või küsida Forum Cinemas’elt küsimusi, võttes selleks ühendust Forum Cinemas’ega saates päringu e-posti aadressile info@forumcinemas.ee või postiaadressile Forum Cinemas AS, Hobujaama 5, 10151 Tallinn. Teatud taotlused, mis puudutavad näiteks juurdepääsu andmetele, andmeanalüüsiga seotud spetsiifilisi küsimusi või muid küsimusi täiendava juurdepääsu taotlemiseks, on vaja esitada kirjalikult.

Forum Cinemas’e andmekaitseametniku kontaktid on järgnevad: isikuandmed@forumcinemas.ee

Kliendil kui andmesubjektil on järgnevad õigused:

 • Taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele (ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha Kinoklubi kontole sisse logides);
 • Taotleda teda puudutavate isikuandmete parandamist või kustutamist (ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha Kinoklubi kontole sisse logides), kui Forum Cinemas käsutuses olevad isikuandmed on ebatäpsed, ebaõiged või nende töötlemiseks puudub kliendi arvates õiguslik alus;
 • Taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • Rakendada isikuandmete ülekandmise õigust isikuandmete suhtes, mis klient on Forum Cinemas’ele ise esitanud (info, mis on esitatud Kinoklubi liikmeks saamisel, või mis puudutab klienti ning on Forum Cinemas’ele teatavaks saanud kliendi tegevusega Kinoklubi liikmena (näiteks kliendi ostuajalugu). Õigus andmete ülekandmisele tähendab õigust saada Forum Cinemas’e käest eelnimetatud isikuandmed, kas kliendi enda otstarbeks või teisele teenusepakkujale edastamiseks. Forum Cinemas’el on õigus kasutusele võtta meetmeid kliendi isiku identifitseerimiseks ja nõuda kliendilt rekvisiite, kuhu ja kellele isikuandmed edastada;
 • Esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebuseid järelevalveasutusele ehk Andmekaitse Inspektsioonile;
 • Võtta tagasi oma nõusolekud töötlemistoimingute suhtes, mille suhtes klient on oma nõusoleku andnud.
   

7.3. Andmete kogumine ja töötlemine

Forum Cinemas töötleb isikuandmeid, mida klient annab oma Kinoklubi konto registreerimisel, aga ka muid andmeid, mida klient saab soovi korral hiljem muuta ning esitada, nagu on viidatud Lepingu punktis 7.1.

Forum Cinemas töötleb ka isikuandmeid, mida klient otseselt Forum Cinemas’ele ei esita, kuid mis satuvad Forum Cinemas’e kätte läbi kliendi ostude, mida tehes klient ennast Kinoklubi liikmena autendib.

Sooritatud ostud registreerib Forum Cinemas äri- ja raamatupidamissüsteemides, lojaalsusprogrammi liikmete ostuandmed saadetakse ka lojaalsussüsteemi ja andmebaasi. Süsteemid analüüsivad andmeid loomaks kliendiprofiile, mis võimaldavad teha klientidele soodustusi, nagu näiteks allahindlusi ja koostada suunatud pakkumisi ning kampaaniaid valitud kliendirühmadele, nagu kirjeldatud Lepingu punktis 4.1.

Kogutavad andmed võimaldavad eristada konkreetse toote ostu mingis kategoorias (nt toit või piletid).
 

7.4. Andmete vastuvõtjad

Forum Cinemas avaldab isikuandmeid oma koostööpartneritele, kes käituvad kliendi isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad (teenusepakkujad, kes töötlevad isikuandmeid Forum Cinemas’e nimel) osutamaks Forum Cinemas’ele teenuseid, näiteks IT-, raamatupidamis- või reklaamiteenused. Loetelu Forum Cinemas’e olulisematest isikuandmete volitatud töötlejatest on kättesaadav aadressil:  www.forumcinemas.ee/data_processors

Samuti töötlevad kliendi isikuandmed Forum Cinemas’e töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ning vajadus kliendi isikuandmeid töödelda.

Seadusest tulenevatel juhtudel ning alustel avaldab Forum Cinemas kliendi isikuandmeid ka avaliku sektori asutustele ning õiguskaitseorganitele.
 

7.5. Isikuandmete säilitamine

Kliendi konto baasandmeid ehk andmeid, mida klient on esitanud Kinoklubiga liitumisel säilitatakse üldreeglina nii kaua kui kliendi Kinoklubi konto on aktiivne. Aktiivne olek tähendab mistahes Kinoklubi konto või kontoga seotud kaardi kasutamist autentimiseks 5 aasta jooksul, eeldusel et klient ei ole lõpetanud oma liikmelisust. Kui klient on olnud mitteaktiivne rohkem kui 5 aastat, loetakse kliendi Kinoklubi liikmelisus lõppenuks ja kliendiga seotud teave kustutakse või mitte-isikustatakse, sealhulgas ka loodud kliendiprofiil.

Kliendiga seotud ostude ajalugu säilitatakse iga vastava ostu tegemisest maksimaalselt 3 aastat, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Forum Cinemas’e õiguste kaitsmiseks seoses nõuete aegumisega ning soodustuste pakkumiseks ja kliendiprofiilide haldamiseks.

Mistahes raamatupidamisliku tähtsusega isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.

Mistahes nõusolekuga seotud andmeid säilitatakse nii kaua kuniks kliendi antud nõusolek on kehtiv ning seda ei ole tagasi võetud.

Kirjavahetusi ning muud dokumenteeritud suhtlust kliendiga säilitatakse 3 aastat alates vastava suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Forum Cinemas’e õiguste kaitsmiseks seoses nõuete aegumisega.

Käesoleva Lepingu lõpetamine ei mõjuta eelnevalt nimetatud isikuandmete säilitustähtaegu, v.a. kliendi konto baasandmeid ning kliendiprofiili, mis kustutatakse kui klient Lepingu lõpetab.
 

7.6. Isikuandmete edastamine

Forum Cinemas säilitab isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Kliendirahulolu-uuringust osavõtjate isikuandmed edastatakse rahulolu-uuringu tulemuste analüüsiks ning töötluseks India Vabariiki. India Vabariigi suhtes ei ole Euroopa Komisjon vastu võtnud edastamise kaitse piisavuse otsust. Isikuandmete edastamine eelnimetatud riiki toimub Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardsete andmekaitseklauslite alusel, millega tagatakse kliendi isikuandmete kaitstus ning andmesubjekti õigused. Juhul, kui kliendil on soov saada kasutatavate andmekaitseklauslite koopiat või muud infot edastamise kohta, võib klient Forum Cinemas’ega ühendust võtta järgneval aadressil: isikuandmed@forumcinemas.ee
 

7.7. Kliendi kohustused Kinoklubi liikmena

Liitudes Kinoklubiga kinnitab klient, et on põhjalikult tutvunud käesoleva Lepingu tingimustega ja järgib neid. Samuti lubab klient edastada Forum Cinemas’ele registreerimisel korrektsed ja õiged andmed ning muutumisel neid ajakohastada.

Kliendi kohustus on koheselt teavitada Forum Cinemas’t ebakorrapärasustest või kahtlastest tegevustest oma Kinoklubi kontol. Samuti kohustub klient teavitama Forum Cinemas’t, kui mõni Kinoklubi registreeritud kaartidest on kaotsi läinud või varastatud.
 

8. TINGIMUSTE MUUTMINE

Forum Cinemas võib käesolevaid tingimusi muuta omal äranägemisel, teatades sellest ette 30 päeva. Vastav teade saadetakse Kinoklubi suhtluskanali kaudu ja/või see postitatakse ka Kinoklubi veebilehele, millest teavitatakse klienti eraldi. Uuendatud tingimused on alati kättesaadavad Kinoklubi veebilehel www.forumcinemas.ee/new_club. Juhul, kui klient leiab, et muutunud Kinoklubi tingimused ei ole talle vastuvõetavad, siis on kliendil õigus Leping lõpetada, teavitades sellest Forum Cinema’t vastavalt Lepingu punktile 10. Forum Cinemas’el on õigus teha mitte-sisulisi muudatusi ning täpsustusi, mis ei mõjuta kliendi õigusi ja kohustusi, ilma sellest eraldi teavitamata.
 

9. LÕPETAMINE

Kui klient ei täida käesoleva Lepingu tingimusi või mingil muul viisil püüab tahtlikult enda või mõne teise isiku Kinoklubi kontot väärkasutada, on Forum Cinemas’el õigus kliendi lojaalsuskonto koheselt sulgeda. Forum Cinemas jätab endale õiguse lõpetada kliendi Kinoklubi liikmelisus, kui klient petab Forum Cinema’st või selle töötajaid või käitub nende suhtes ähvardavalt või ebaseaduslikult.

Forum Cinemas jätab endale õiguse lõpetada Kinoklubi tegevus, teatades sellest kliendile ette 30 päeva. Sellise lõpetamise korral jäävad kõik õigused, soodustuskupongid jms kehtima kuni nende aegumiskuupäevani, kuid mitte kauem kui 90 päeva.
 

10. LEPINGU LÕPETAMINE

Kliendil on õigus lõpetada käesolev Leping ning seeläbi loobuda oma Kinoklubi liikmelisusest. Loobumise taotlus tuleb saata e-posti aadressil kinoklubi@forumcinemas.ee. Loobumise korral ei kehti enam ükski soodustus, allahindlus või sooduskupong. Klient ei saa enam sisse logida oma Kinoklubi kontole ning kõik kliendi kontol olevad kliendisoodustused lõpetavad kehtivuse. Ükski kontoga seotud kaart ei anna kliendile enam Kinoklubi soodustusi ning Forum Cinemas lõpetab kliendiga lojaalsusprogrammi puudutava suhtluse (välja arvatud konto sulgemise teade ja/või mõni muu seadusega ette nähtud teabevahetus, k.a. suhtlus, mis toimub kliendi kui andmesubjekti ning Forum Cinemas’e kui isikuandmete vastutava töötleja vahel).
 

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHALDUV ÕIGUS

Käesolevale lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse eelisjärjekorras läbirääkimiste teel. Juhul, kui klient ning Forum Cinemas ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.