Forum Cinemas OÜ Tarbijamängu üldtingimused 

1. Üldine

Tarbijamängu korraldaja on Forum Cinemas OÜ, registrikood 10193098, aadress Hobujaama 5, Tallinn, 10151, e-post info@forumcinemas.ee (edaspidi: Korraldaja).

Käesolevad tarbijamängu üldtingimused on kohaldatavad mis tahes Korraldaja poolt läbi viidatavatele tarbijamängudele, seal hulgas auhinnaloosid Korraldaja hallatavate sotsiaalmeedia kontode vahendusel ja kinodes toimuvatel sündmustel (edaspidi: Tarbijamäng), kui käesolevates üldtingimustes pole sätestatud teisiti.  

2. Tarbijamängu tingimused

Korraldaja täpsustab Tarbijamängu perioodi ja selles osalemise tingimused konkreetse Tarbijamängu tekstis (edaspidi koos käesolevate üldtingimustega: Tarbijamängu Reeglid).

Kui Tarbijamäng toimub Korraldaja sündmusel, näiteks „Kino Eksklusiiv“ või „Perepühapäev“, siis täpsustab Korraldaja Tarbijamängu reeglid, seal hulgas osalemise tingimused sündmuse tutvustuses, mis on kättesaadav Korraldaja veebilehel https://www.forumcinemas.ee (edaspidi: Veebileht) või vahetult sündmusel kohapeal. Korraldaja sündmustega saab tutvuda Veebilehel.

Tarbijamängus osalevad üksnes eraisikud. Tarbijamängus ei osale Tarbijamängu korraldamisega seotud isikud ja Korraldaja personal.

3. Tarbijamängu tulemustest teavitamine ja auhinna väljaandmine

Kui Tarbijamängu reeglites ei ole sätestatud teisiti, siis loositakse Tarbijamängu võitja välja juhuslikkuse alusel kõikide osalejate vahel, kes on täitnud Tarbijamängu tingimused. Näiteks Korraldaja kinos toimuva sündmuse puhul valitakse võitja juhuslikkuse alusel anonüümsete loosinumbrite seast. Kui isik ei ole täitnud kõiki Tarbijamängus osalemise tingimusi, loositakse uus auhinna saaja.

Tarbijamängu võitjatega võtab Korraldaja ühendust Tarbijamängu perioodi lõppemisele järgneva tööpäeva jooksul, et teavitada personaalselt Tarbijamängu võitmisest, sõltuvalt Tarbijamängu toimumiskohast, kas:

Tarbijamängus osalemisega annab osaleja loa avaldada võidu korral oma nimi võitjate väljakuulutamiseks mõeldud kanalis. Soovi korral saab seda infot lasta ka eemaldada. 

Kui Tarbijamängu võitjaga ei ole Korraldajast sõltumatul põhjusel võimalik ühendust saada Tarbijamängu perioodi lõppemisele järgneva 5 tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata ja loosida Tarbijamängus osalejate seast teine võitja.

Pärast Tarbijamängu perioodi lõppemist ja võitjaga ühendust võtmist, saab osaleja auhinna kätte Korraldajaga kokkulepitud kino kassast tööpäeva jooksul alates Tarbijamängu perioodi lõppkuupäevast, kui Tarbijamängu Reeglites ei ole sätestatud teisiti.

Kui Tarbijamäng toimub Korraldaja sündmusel, siis saab osaleja auhinna kätte kohe pärast võitja välja kuulutamist.

Korraldaja määratleb Tarbijamängu Reeglites auhinna ja selle väärtuse. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas ega vahetata teiste toodete või teenuste vastu, välja arvatud juhul, kui Korraldaja asendab auhinna samaväärse toote või teenusega.  

Auhinna väljaandmisel võib Korraldaja paluda esitada isikut tõendava dokumendi või muid isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid andmeid.

4. Isikuandmete töötlemine

Tarbijamängus osalemiseks avaldad Korraldajale oma isikuandmeid. Korraldaja võib küsida sinu nõusolekut sinu nime avalikustamiseks Tarbijamängu võidu puhul. Rohkem informatsiooni Korraldaja poolt töödeldavatest isikuandmetest ja enda õigustest saad Forum Cinemas OÜ üldisest privaatsusteavitusest: https://www.forumcinemas.ee/Cinemas/Rules/privacy_company/.

5. Koostööpartnerite tarbijamängud

Juhime tähelepanu, et kui Korraldaja viib läbi Tarbijamängu koostöös teise äriühinguga (edaspidi: Koostööpartner) või kui Korraldaja sündmustel korraldab tarbijamängu Koostööpartner, siis kohalduvad eelnimetatud tarbijamängule või vastavale osale sellest Koostööpartneri tarbijamängu tingimused.

6. Lõppsätted

Korraldajal on õigus muuta või täpsustada Tarbijamängu reegleid teavitades sellest Veebilehel ja/või Korraldaja hallatavatel sotsiaalmeedia kontodel.

Korraldaja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Tarbijamängus osaleja poolt Tarbijamängu üldtingimuste või reeglite mitte täitmisest, nende rikkumisest või valeandmete esitamisest. Korraldaja vastutab tekkinud kahjude eest juhul, kui see tuleneb Korraldaja raskest hooletusest või tahtlusest.

Tarbijamängu korraldajal on õigus lõpetada Tarbijamäng ja jätta auhind välja andmata vääramatu jõu, Tarbijamängu reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise puhul, teavitades sellest Tarbijamängus osalejaid Veebilehe vahendusel.

Kõik Tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Küsimused ja pretensioonid seonduvalt Tarbijamänguga palume edastada kirjalikult käesolevate üldtingimuste esimeses jaotises viidatud kontaktandmete vahendusel.