Forum Cinemas Kinoklubi reeglid

   Kinoklubi tutvustus  
   Aasta jooksul ostetud piletite arvestamine
   Liitu Kinoklubiga
 

FORUM CINEMAS KINOKLUBI

Forum Cinemas Kinoklubi (edaspidi: Klubi) on klubi filmisõpradele, mille liikmetel on võimalus Forum Cinemas AS-i ettenähtud tingimustel kasutada kinode teenuseid soodustingimustel vastavalt siinsetes reeglites toodule. Klubi liikmeks astuja kinnitab, et on lugenud ja nõustub Klubi reeglitega.

1. FORUM CINEMAS KINOKLUBIGA LIITUMINE

 • Klubiga liitumiseks tuleb Forum Cinemas koduleheküljel või kinos täita vastav ankeet.
 • Juhul, kui taotleja ei nõustu oma andmeid avaldamast, on Forum Cinemasel õigus keelduda teda Klubisse vastu võtmast.
 • Klubi liikmestaatus on tähtajatu ja liitumine tasuta.

2. KLUBILIIKME STAATUS

 • Klubiliikmed jagunevad vastavalt kinokülastuste arvule kolme erineva staatusega gruppi:
  • Klubiline - Klubi liige, kes on aasta jooksul ostnud alla 10 kinopileti;
  • Fänn - Klubi liige, kes on aasta jooksul ostnud 10 – 49 kinopiletit;
  • Guru - Klubi liige, kes on aasta jooksul ostnud 50 või enam kinopiletit.
 • Liikmestaatuse aluseks on arvestamise päevale eelneva aasta jooksul Forum Cinemase kinodes näidatud filmidele ostetud piletite arv. Fänni ja Guru staatus kehtib üks aasta alates selle saamisest sõltumata sama aasta jooksul ostetud piletite arvust.

3. KLUBIKAARDI VÄLJASTAMINE

 • Soovi korral väljastatakse klubiga liitumisel kino piletikassast klubikaart.
 • Klubikaardi väljastamise tasu on 1 euro.
 • Ühel liikmel saab olla üks klubikaart. Teist- või enamakordsel kaardi väljastamisel eelnevalt väljastatud kaardid sulgetakse.
 • Klubikaardi väljastamisel küsitakse isikut tõendava dokumenti (pass, ID-kaart või juhiluba).
 • Klubikaardi omamine ei ole kohustuslik, selle võib asendada ID-kaart. Juhul, kui Klubiliige ei ole avaldanud oma isikukoodi, on teenuste, soodustuste ja eripakkumiste kasutamiseks vajalik soetada klubikaart.

4. KLUBIKAARDI KASUTAMINE

 • Klubikaardi õiguspärase kasutamise eest vastutab Klubiliige.
 • Kaardi kadumisest või vargusest tuleb teavitada koheselt Forum Cinemas kodulehekülje kaudu või e-mailile info@forumcinemas.ee. Kaotatud või varastatud kaart suletakse.
 • Forum Cinemas ei vastuta selle eest, kui varastatud või kaotatud kaardi abil kasutatakse Klubiliikmele mõeldud soodustusi ja eripakkumisi, kasutatakse kaardiga seotud kontole laetud e-pileti vouchereid või tekitatakse kaardi omanikule muul moel varalist või mittevaralist kahju.
 • Suletud kaardi leidmisel saab selle re-aktiveerida kino piletikassas isikut tõendava dokumendi alusel. 

5. KLUBILIIKME ÕIGUSED

 • Klubiliikmel on võimalik oma isiku tuvastamise järel õigus osa saada kõigist vastava staatusega Klubiliikmetele kehtivatest eripakkumistest, soodustustest ning eriõigustest Forum Cinemas kinodes ja kodulehel.
 • Infot kehtivate sooduspakkumiste kohta saab koduleheküljelt ning kinodest.
 • Klubiliikmeks astumise avalduse tegemisel saab õiguse määrata, millist infot  elektroonilisel teel saadetakse. Valikuid saab muuta oma kasutajakonto kaudu kodulehel.
 • Eripakkumised ning soodustused kehtivad kinodes ainult Klubikaardi või ID-kaardi esitamisel.  Kodulehel peab end selleks kasutajanime ning salasõna abil sisse logima.
 • Klubiliikmel on õigus oma liikmestaatus peatada või lõpetada esitades sellekohase vabas vormis avalduse e-posti teel aadressil info@forumcinemas.ee.

6. ETTEVÕTTE ÕIGUSED

 • Forum Cinemasel on õigus Klubiliikme staatus peatada, kui liige rikub Klubi reegleid, kinode sisekorraeeskirju, õigusaktidest tulenevaid nõudeid või käitub vastuolus heade kommetega.
 • Forum Cinemasel on õigus muuta kinodes kehtivaid hinnakirju ning vastavalt sellele ka Klubiliikmetele kehtivaid soodustusi ja eripakkumisi. Info muudatuste kohta avaldatakse koduleheküljel www.forumcinemas.ee.
 • Forum Cinemasel on õigus käesolevaid reegleid muuta, nende muutmisest teavitatakse Klubiliikmeid elektronposti vahendusel või liikme kasutajakontole sisselogimisel veebilehel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Klubiga liitumisel palutakse edastada järgmised isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünnikuupäev, e-posti aadress, mobiiltelefoni number.
 • Peale klubiga liitumist kogub Forum Cinemas liikme kohta järgmisi andmeid: informatsioon ostude kohta, mille tegemisel on registreeritud Klubikaart või ID-kaart, külastatud kinoseansside ajad.
 • Kõiki liikme kohta kogutud isikuandmeid töödeldakse käesolevate reeglite kohaselt teenuste parema osutamise eesmärgil ja Klubiliikmega sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks ning seda kooskõlas seadustega.
 • Klubiliikme isikuandmete vastutav töötleja on Forum Cinemas AS, registrikood 10193098, aadress Hobujaama 5, 10151 Tallinn. 
 • Forum Cinemasel on õigus Klubiliikmete isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele juhul, kui see on ette nähtud seadusega, samuti oma koostööpartneritele, kellelt teenuseid ostetakse, teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning muudel sarnastel Klubiliikmete parema teenindamise eesmärkidel. Sellisteks koostööpartneriteks on näiteks agentuurid, kes aitavad korraldada kliendirahulolu-uuringuid. Klubiliikmete isikuandmeid töödeldakse ainult Forum Cinemase volitusel ja juhiste kohaselt. Nimekiri isikuandmete volitatud töötlejatest koostööpartnerite kohta on saadaval siin:
   
  • Kliendi rahulolu uuringu läbiviija: NEPA AB, Reg.no 556671-5826, Maria Skolgata 83, S-118 53 Stockholm, Rootsi. www.nepa.com
    
 • Klubiliige võib teda huvitavad uudised Forum Cinemase ja Klubi kohta tellida otse oma e-posti aadressile liitudes uudiskirjadega. Uudiskirjade tellimused saab vormistada oma konto all "Minu Kino" sektsioonis.
 • Klubiliikmel on seoses tema isikuandmete töötlemisega õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta vastavalt õigusaktidele ning paluda ebaõigete isikuandmete parandamist.
 • Klubiliige võib õigusaktides ette nähtud tingimustel nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, nende avalikustamise ja neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja nende kustutamist ning pöörduda isikuandmete töötlemise õiguste rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

8. LÕPPSÄTTED

Käesolevad reeglid ning nende võimalikud parandatud ning täiendatud versioonid ning ka muu info Klubi kohta on saadaval internetis aadressil www.forumcinemas.ee/kinoklubi.

FORUM CINEMAS AS 
06.10.2016